Kommunerna Munkedal, Färgelanda och Dals Ed förenades 2017 i konstprojektet "Landet Mitt Emellan", ett Land Art projekt längs vägarna i ett vackert landskap.

Landskapet mellan E6 och 172:an är ett område som många missar. Natur med öppna odlingslandskap, vidsträckta skogar, småsjöar, böljande dalgångar med spår från istiden samt mossar. Ett gränslandsområde med historiska händelser sedan medeltiden fram till nutid.

Landskapet genomkorsas av småvägar av asfalt och grus. Cyklister som av egen kraft och motoriserade finner dessa vägar för upptäckter och lugnet. Det inbjuder till att göra området mer bekant för att skapa besöksnäring för konstnärer, föreningar, muséer och restauranger. 

Det finns vattenleder som förenar våra kommuner genom den tidigare flottningen från Stora Lee via Örekilsälven - Munkedals Bruk. Valbo ån via Ellenösjön - Viksjön - Munkedals Bruk.

På en sträcka, ca 15 mil får man uppleva konst på 17 platser. En del av dessa verk finns i nära anslutning till besöksmål såsom museum, naturreservat, gallerier eller vackra rastplatser. Längs vägen återfinns också matställen och caféer.
 
Ett antal konstnärer anlitades år 2017 för genomförandet , delvis i form av workshops tillsammans med lokalsamhället exempelvis föreningslivet, skola, nyanlända m fl. Flera av 2017 års konstverk finns fortfarande att beskåda under 2018.

I år har inbjudan gått ut nationellt och internationellt. Av 64 intresseanmälda har sju valts ut att skapa de nya konstverken.

Vernissage för årets konstverk blir den 9 juni .

Projektet medfinansieras av Fyrbodal och Västra Götalands Regionen