Landskapet mellan E 6 och 172:an är ett område som många missar. Naturen med det öppna odlingslandskapet, vidsträckta skogar, småsjöar, böljande dalgångar med spår från istiden samt mossar. Ett gränslandsområde med historiska händelser sedan medeltiden fram till nutid. 
 
Landskapet genomkorsas av småvägar av asfalt och grus. Cyklister av egen kraft och motoriserade finner dessa vägar för upptäckter och lugnet. Det inbjuder till att göra området mer bekant för att skapa besöksnäring för konstnärer, föreningar, muséer och restauranger. 
 
3 kommuner, Munkedal, Färgelanda och Dals Ed förenas i ett konstprojekt ? "Landet Mitt Emellan".
Det geografiska området mellan E6 och väg 172 är ett  ?ingenmansland? som få kust turister besöker. Området består av vackra småvägar och är populära bland mc-folk och cyklister. Det finns vattenleder som förenar våra kommuner genom den tidigare flottningen från Stora Lee via Örekilsälven - Munkedals Bruk.
Valbo ån via Ellenösjön - Viksjön - Munkedals Bruk.
På en sträcka, ca 15 mil ska resande kunna uppleva konst på 17 platser. En del av dessa verk ska finnas i nära anslutning till besöksmål inom respektive kommun såsom museum, naturreservat, gallerier eller vackra rastplatser. Längs vägen återfinns också matställen och caféer.

Sträckningen Land Mitt Emellan utgår från bron vid Ellenösjön/Östersjön vidare mot Ödeborg. 
På småvägarna mot Rännelanda och Dals Ed. Vidare mot Rölanda - Gesäter -  Hedekas - Kaserna (utanför Munkedal) -  Valbo-Ryr - Ellenö. Längs denna rutt finns flera intressanta besöksmål som anges under Sevärdheter.
 
Längs vägen kommer också finnas 5 mindre konstinstallationer finnas såkallade satelliter.
Ett antal konstnärer anlitas för genomförandet som sker delvis i form av workshops tillsammans med lokalsamhället exempelvis föreningslivet, skola, nyanlända m fl.

Projektet medfinansieras av Fyrbodal, Västra Götalands Regionen, Leader, Jordbruksverket och 
 
Vernissage blir det den 25 maj.