8 A. Fornsalen i Ödeborg

Torget i Färgelanda 2017 –
Jessica Fleetwood & Malin Robertson-Harén


Jessica och Malin har under vintern haft ett skapande skola projekt med elever på två skolor i Färgelanda kommun med tema Min Hembygd.
Projektet avslutades med en stor utställning i Färgelanda. Detta verk är en förlängning och en del av skapande-skola-projektet då det har ett passande
tema. De har valt en av klassbilderna som de har
omvandlat/översatt den i ett material som fungerar här.
 
Jessica Fleetwood är smed/konstnär/skulptör.
Malin är fotograf utbildad på fotoskolor på Gotland, i Göteborg och New York.


58.544483    11.978922