8. Rännelanda kyrka

Auditoriet  -  Miklós Fözö
Auditoriet är ett verk som samspelar med kyrkogården där Miklós kommer att använda både sten och smide i sitt verk, tillsammans med en stor gravsten från en lärare från bygden, där Miklós skapar hans elever.
Miklós har sin ateljé vid NotQuite i Fengersfprs och är utbildad på HDK i Göteborg men har även gått på Stenebyskolan.