Greger Ståhlgren

Greger Ståhlgren arbetar med en mängd olika medier och tekniker, inklusive fotografi, skulptur och platsspecifika installationer med fokus på natur och kulturhistoria.
Han baserar sin övning på direkt erfarenhet av naturen; skogen spelar en central roll i både fotografi och tredimensionella verk.
Mycket av hans skulpturala arbete kombinerar humor och överraskningselement med hantverk medan de spelar med oväntade kontraster i material och konnotationer.

Konstnärens hemsida