Jessica Johannesson

Jessica är född och uppvuxen i Rådanefors, Dalsland men är sedan flera år tillbaka verksam konstnär i Göteborg. Hon har en masterexamen i Textil konst, 2007–2012, från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Innan HDK studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i Genusvetenskap. År 2015 fick hon IASPIS/Konstnärsnämndens ettåriga Londonstipendie. Efter ett år i London följde hösten 2016 ett tre månaders långt Artist in Residence på Stenebyskolan i Dalsland. 
I hennes konst bygger tråden historier och verken kretsar kring skörhet, sårbarhet, existens, rum och kropp. Hon undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur. Mycket i de färdiga verken, men även i hennes arbetsprocess, handlar om kontroll och avsaknaden av kontroll. De två platsspecifika verk hon kommer uppföra i Landet mitt Emellan kommer ha en utgångspunkt i att försöka fånga en flyktighet.

Kolla in Jessicas hemsida
www.jessicajohannesson.se