Karen Macher Nesta (Peru)

Karen är född i Lima, Perús huvudstad. Hon har examen som licentiat i skulptur i fakulteten i Lima, Peru, och som master i konst och teknik i Valencia, Spanien, har hon arbetat som konstprofessor i skulptur och ritning och har representerat sitt land i flera internationella symposier i Europa, Sydamerika och Asien. Hennes arbete har också utställts i tre solutställningar och ett dussintal grupputställningar. Förutom skulptur skapar hon teckningar och installationer kopplade till ekologiska material och teman. Hon bor och arbetar i Lima.

Jag går, ser, luktar, känner ... Jag blir medveten Jag är en del av naturen, att jag inte måste bygga mina verk på den, men med den.
Vår energi måste strömma ihop. I mitt arbete försöker jag använda naturmaterial, och dessa verk brukar inte vara länge. Mitt arbete är ephemeral som vi är också. Jag finner vacker hur de förändras i tid, när vi människor förändras. Tiden är dyrbar i naturen. Jag kan börja mitt arbete på min väg, men efter en tid tar naturen det som hennes, förvandlar det till utseende och mening. I arbetet med naturen accepterade jag att jag aldrig har det sista ordet på mitt arbete.
Jag lär mig av det och jobbar med det.

http://karenmacher.wixsite.com/karenmacher