Karl Chilcott (Sverige)

Karl har en PhD., en studio på svenska västkusten. Utställningar och konstprojekt i Skandinavien, Kanada, Irland, Island, Spanien, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Österrike, Chile, Australien, Nya Zeeland.

Jag arbetar mestadels platsrelaterad med Art in Nature, skulptur och installation.
Hemma känner jag mig med mitt skapande i länder runt Nordatlantik mellan Newfoundland i väster och Svalbard i öster.
I processen använder jag mig av naturliga material från platsen, grenar, stenar, blommor, ull, skylines, tidvatten, ben, snö och is samt kulturella spår och lämningar.
Att skapa känns för mig fysisk och filosofisk. Under långa dagliga art walks går jag ut i naturen, ofta i vildmarken med öppet sinne och tomma händer. 
Känner jag en inspiration från en plats så försöker jag att uttrycka den i en naturlig dialog.
Att bli ett med naturen, skapa broar för oss och fira naturen för sig som ett konstverk - detta är viktigt för mig. 

Se mer av Karls verk på hans hemsida www.karlchilcott-art.com
FLOTTNINGSSAGA:
Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen.

Ca. femtio alstockar stående i en halvcircel med en öppning likt ett högt fönster mot Vassbotten.
Konstprocessen erbjuder samarbetsmöjligheter med lokala kulturföreningar, elever och nyanlända.

Foto: Christine Chilcott