Katarina Ekelund

Jag har alltid varit mycket ute i naturen, vandrat tillsammans med mina hundar. Hittat favoritplatser där jag gärna stannar och tänker tankar om små och stora saker. Hälsat på gamla stora träd och undrat vad de har varit med om under sin livstid och tänkt på hur livet såg ut när de var små träd för flera hundra år sedan.

För det mesta målar jag och har då ofta använt mig träd, grenverk som slingrar sig, och avtecknar sig mot himmeln, blad och grönska. Men jag har även arbetat i trä, snidat ansikten av stammar och knotiga grenar.

Jag har alltid tyckt att träd har en personlighet och nu ska jag, i mitt verk skapa en plats där man kan stanna upp en stund och titta och samtala med träden som står i en klunga nedanför kapellet.
Jag kommer även bygga en gång som går in eller ut beroende på hur man ser det med små träd som inte fick chansen att bli till stora träd, dvs. sly

En portal, passage, skapas vid ingången till kapellets tomt från Sörbygdsvägen väl synlig från genomfartsvägen mot Hedekas. Passagens längd beräknas bli 3-5 meter. Materialet som kommer att användas är grenar, kvistar och sly som bildas när tomten snyggas till.
 
Inne på tomten ges många av träden liv, en själ. De utrustas med olika ansikte som speglar deras olika roller i trädens värld där de äldre stöttar de yngre som i en väl fungerande familj eller samhälle. De står i grupper eller enskilt längs promenadvägen upp till själva kapellet.
 
Båda verken är förgängliga genom att de långsamt bryts ner av naturen själv. Eventuellt skulle portalen, passagen, kunna eldas upp kanske någon gång under hösten.
 
Sammanfattning: Genom förgänglighetens port når vi trädens värld, en värld där alla tar hand om varandra.

Idé: Katarina Ekelund
Utförande: Katarina Ekelund i samarbete med Olle Olsson

Katarinas hemsida www.artekelund.com