"Eken" 2016, Hällevadsholm skolgård "Eken" 2016, Hällevadsholm skolgård

Lukas Arons

Arons är en Nederländsk skulptör som studerade monumental skulptur på konstakademiet i Rotterdam och s'Hertogenbosch. Han är numera bosatt i Bohuslän och har förutom sin verkstad StoneZone ( www.stonezone.se) i Hällevadsholm, Munkedals Kommun, en studio i ett konstnärskollektiv i Luxemburg (www.sixthfloor.lu).
Lukas jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit också i en mindra skala i sten och brons. Hans skulpturer finns i många länder.

Lukas Arons hemsida www.lukasarons.eu