Lukas Arons (Sverige)

Lukas Arons är en Nederländsk skulptör som studerat monumental skulptur på konstakademin i Rotterdam. Han är numera bosatt i Bohuslän där han har sin verkstad StoneZone i Hällevadsholm, han är aven med i ett konstnärskollektiv i Luxemburg.
 
Lukas jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit också i mindre skala i sten och brons. Hans skulpturer återerfinns i många länder.