Om projektet

Kommunerna Munkedal, Färgelanda och Dals Ed förenades 2017 i konstprojektet "Landet Mitt Emellan", ett Land Art projekt längs vägarna i ett vackert landskap.

Landskapet mellan E6 och 172:an är ett område som många missar. Natur med öppna odlingslandskap, vidsträckta skogar, småsjöar, böljande dalgångar med spår från istiden samt mossar. Ett gränslandsområde med historiska händelser sedan medeltiden fram till nutid.

Landskapet genomkorsas av småvägar av asfalt och grus. Cyklister som av egen kraft och motoriserade finner dessa vägar för upptäckter och lugnet. Det inbjuder till att göra området mer bekant för att skapa besöksnäring för konstnärer, föreningar, muséer och restauranger. 

Det finns vattenleder som förenar våra kommuner genom den tidigare flottningen från Stora Lee via Örekilsälven - Munkedals Bruk. Valbo ån via Ellenösjön - Viksjön - Munkedals Bruk.

På en sträcka, ca 15 mil får man uppleva konst på 17 platser. En del av dessa verk finns i nära anslutning till besöksmål såsom museum, naturreservat, gallerier eller vackra rastplatser. Längs vägen återfinns också matställen och caféer.
 
Ett antal konstnärer bjöds in av projektgruppen under projektets första år för genomförandet. Workshops genomfördes tillsammans med  föreningar, skola och nyanlända. Flera av 2017 års konstverk finns fortfarande att beskåda under 2018.

I år gick inbjudan gått ut nationellt och internationellt. Av 64 intresseanmälda valdes sju deltagare ut av en jury som fick uppdraget att skapa de nya konstverken.

Vernissage hölls den 9 juni  på tre olika platser.

Projektet medfinansieras av Fyrbodal och Västra Götalands Regionen

Landet Mitt Emellan 2019.
Nu pågår arbetet för ett tredje år. Ett samarbete har inletts med föreningen StoneZone Idella förening som övertar genomförandet av projektet. Det finns även planer på  ett samarbete med Konstnärs Centrum Väst att sammankoppla Landet Mitt Emellan med (X)sites Kattegattleden och (X)sites Sjuhäradsleden. Under förutsättning att ekonomiskt stöd erhålls så kan det bli ett mycket spännande nästa år!