1. Håfors

Porten  Karl Chilcott   

 
Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen. 3 brända ekstockar bildar en portal till Munkedals kommun där Örekilsälven ringlar sig rätt igenom. Ãlven nyttjades som flottningsled från Ed och stockarna utgör ett monument från en svunnen tid där stockarna färdades till slutmålet Munkedals Bruk.Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen. 3 brända ekstockar bildar en portal till Munkedals kommun där Örekilsälven ringlar sig rätt igenom. 
Konstverket uppfördes med hjälp av elever från Hedekas skola.
Karl arbetar mestadels platsrelaterad med Art in Nature, skulptur och installation.

Besöksmål runt hörnet;
Året runt på GALLERI HÅFORS
Vi bor och verkar här på Håfors Sörgård. Verksamheten vi bedriver inkluderar utställningar, utforskande kreativt arbete i ateljén och coachning, ledar- och organisationsutveckling med specialtema ekonomi, frihet och nya mer jämlika system. Info uppdelat i sommarprogram och Johannas åretruntverksamhet.
www.gallerihafors.se

Fikasugen?
Trogens Place
www.facebook.com/TrogensPlace/

Mat?
Ulkeröds Gård,Hedekas
www.ulkerodsgard.se