10. Flateby skola
Ivan Loktiukhin, Ryssland

Plats på kartan

Trädet
"Det sägs att varje människa har sitt eget schamanträd. Och någon har detta träd
hemma. Men var finns detta träd?..."
(Ett talesätt från Norden)

Ett hus som ligger på gränsen till skogen och den mänskliga världen. Gör vi intrång i
skogen eller kliver vi in med respekt? Lämnar vi plats i vårt hem åt naturens krafter?
Finns det plats för naturen i våra hjärtan?
Var löper gränsen mellan mänsklighetens och naturens världar? Finns det en sådan
gräns eller existerar vi i samförstånd?

Ivan är designer, skulptör och musiker och har deltagit i hundratal tävlingar inom
skulptur samtdeltagit i olika symposier som handlade om is bearbetning, arbeten
med trä, sand, metall och sten. Dessa seminarier ägde rum i Ryssland, Norge, Finland,
Lettland, Kazakstan, Tyskland, USA och Sverige.

 

Fikasugen;
Sommarcafé o loppis i Torps skola. Cafét ligger mellan plats nr 10 och 11.
www.torpskola.se