11 a. Fornsalen  "Le abre - trädet"
Thierry Godet,Tyskland

Alla mina verk föddes av en kombination av platsen, materialet och teknologin.När jag var i Ödeborg för första gången i april, blev luften min störta intryck. Högsta punkt i området, är kullen täckt av brons ålderns gravar. I mellan växer en rak björk. Min blick riktade sig till toppen mellan träd och ovanpå det största grav. Där fångas
växling mellan graven och himlen, mellan jorden och luften. Sälg är ett lätt böjligt material som och flätades som ett slags luftig nät, inspirerat av spunnet nät som hänger ovanpå graven, upphängd mellan träden.
Thierry är fransman boende i Berlin och inspireras av de fyra elementen som manifesterar sig i mina naturliga verk genom deras effekter på naturen.

Plats på kartan
 

Besöksmål runt hörnet;
Ödeborgs Fornsal
www.vastsverige.com/fargelanda/produkter/odeborgs-fornsal

Fika sugen?
2-13 juli är det sommarcafé o loppis i Torps skola. Du finner fiket mellan konstverk nr 7 och 8.
www.torpskola.se