14. Råggärd 

Obs! Borttagna


Sängen & Nucleus - Karen Macher, Peru
Att väva har alltid haft en lugnande effekt på mig. Det sätter mig i ett meditativt sinnestillstånd, eftersom det är en repetitiv handling som börjar förändras när den fäster och anpassar sig till en oregelbunden yta. När jag är försjunken i vävningen jämför jag denna känsla till stunden innan man börjar somna.
Denna tunna linje när verkligheten blir en dröm och du känner som om du inte har någon vikt. Jag fann trä strukturen i sängen av en slump, kasserad på baksidan av huset jag bodde. Den hittade mig på något sätt. Det föremålet hade en historia, och jag vävde min egen erfarenhet av platsen tillsammans med den.
 

Besöksmål runt hörnet;