7. Kanotcentralen och Flottarleden

Flottningssaga -  Karl Chilcott

Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen. Cirka femtio alstockar stående i en
halvcirkel med en öppning likt ett högt fönster mot Vassbotten. Karl Chilcott har en studio på svenska västkusten. Utställningar och konstprojekt i
Skandinavien, Kanada, Irland, Island, Spanien, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Österrike,
Chile, Australien, Nya Zeeland.


Plats på kartan