Foto: Lukas Arons   juni 2017 Foto: Lukas Arons juni 2017

9. Järmunderöd 

”Bling bling” -  Lukas Arons
 
Lukas är en Nederländsk skulptör som studerat monumental skulptur på konstakademin i Rotterdam. Han är numera bosatt i Bohuslän där han har sin verkstad StoneZone i Hällevadsholm, han är aven med i ett konstnärskollektiv i Luxemburg.
 
Lukas jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit också i mindre skala i sten och brons. Hans skulpturer återfinns i många länder.Plats på kartan

Foto: JanOlof Karlsson 17-01-2018
Foto: JanOlof Karlsson 17-01-2018